Polityka Prywatności

Informacja dla Klienta o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności (dalej: „Informacja”).

Witaj w sklepie www.opalescence.sklep.pl firmy Dornwell s.j. Rymaszewski, Rymaszewska, (dalej: „Spółka„) z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zaściankowa 90/1A, 02-989 Warszawa. Firma Dornwell zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Wydziale XII Gospodarczym KRS pod numerem 0000026938, NIP: 5260108062, REGON: 012010058. Spółka jest odrębnym Administratorem Danych Osobowych (dalej: „Administrator„).

Cieszymy się, że będziemy mogli z Tobą współpracować i dostarczać Ci nasze produkty. Jak możesz się domyślać, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe celem właściwej sprzedaży naszych produktów.

Administrator zobowiązuje się chronić Twoje dane osobowe, jak i prywatność zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator zobowiązuje się chronić Twoje dane osobowe, jak i prywatność. W niniejszej Informacji zapoznasz się ze swoimi prawami w zakresie danych osobowych oraz prywatności. Zdajemy sobie sprawę, że Informacja jest długa, ale prosimy o dokładne zapoznanie się z nią. Poniżej znajduje się spis treści. Jeżeli chcesz, możesz do razu przejść do konkretnej części.

Spis treści

 1. Wyjaśnienie terminów
 2. Jakiego rodzaju dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?
 3. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?
 4. Co na to prawo?
 5. Czy musisz przekazać nam dane osobowe, o które cię poprosimy?
 6. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?
 7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 8. Czy udostępniamy Twoje dane osobowe osobom trzecim?
 9. Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej?
 10. Jakie masz prawa?
 11. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych osobowych w przypadku korzystania z systemów Dornwell s.j. Rymaszewski, Rymaszewska?
 12. W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?

 

 1. Wyjaśnienie terminów

Na początku wyjaśnimy znaczenie niektórych terminów znajdujących się w niniejszej Informacji.

Choć może to być oczywiste, w niniejszej Informacji odnosząc się do Ciebie używamy wyrażenia „Klient” lub drugiej osoby liczby pojedynczej.

Gdy używamy wyrażenia „My” lub „Spółka„, rozumiemy przez to Dornwell s.j. Rymaszewski, Rymaszewska. Za pośrednictwem Dornwell s.j. Rymaszewski, Rymaszewska, Spółka zajmuje się sprzedażą swoich towarów przeznaczonych do higieny jamy ustnej (dalej: „Nasza Działalność„).

Na potrzeby wykonywania Naszej Działalności Spółka korzysta z kilku systemów informatycznych. Spółka zapewnia swoim klientom dostęp do strony internetowej www.opalescence.sklep.pl („Strona„). Za pośrednictwem Strony możesz szukać i kupować produkty oferowane przez Spółkę.

Na określenie informacji dotyczących Twojej osoby dalej używamy wyrażenia „Dane osobowe

 1. Jakiego rodzaju Dane Osobowe są zbierane i przetwarzane przez Administratora?

Dane osobowe zbierane przez Administratora to między innymi:

– Twoje imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe;

– jeżeli zalogujesz się na Stronie za pośrednictwem konta mediów społecznościowych: dane Twojego profilu

– jeżeli skontaktujesz się z Nami, w niektórych przypadkach możemy zachować zapis takiej korespondencji;

– możemy również zbierać informacje na temat Twojego korzystania z naszej strony, w tym między innymi informacje dotyczące adresu IP, typu przeglądarki, ruchu

– w serwisie w Twoim państwie, wykorzystywanych przez Ciebie zasobów oraz dane dotyczące lokalizacji. Dzięki powyższym informacjom korzystanie z naszej Strony będzie prostsze w przyszłości. Możemy na przykład przekazywać Tobie oferty, których obsługą zajmuje się biuro zlokalizowane w miejscu, w którym się z nami skontaktowałeś/aś;

– możemy również zbierać informacje do celów marketingowych i na potrzeby prowadzenia analiz, w tym informacje dotyczące Twoich odpowiedzi na maile, wiadomości tekstowe, połączenia telefoniczne i inne kampanie marketingowe;

– zdjęcia i filmy sporządzone podczas Twojej obecności na szkoleniach lub podobnych wydarzeniach (w trakcie szkolenia możesz poprosić o nierobienie Tobie zdjęć lub niefilmowanie Twojej osoby)

– w niektórych przypadkach możemy zbierać również szczególne kategorie danych osobowych, w zakresie dozwolonym przez prawo;

 1. Dlaczego przetwarzamy dane osobowe na Twój temat?

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:

 1. celem realizacji sprzedaży towaru, którego poszukujesz, szkolenia lub w celu ułatwienia Ci zamówienia. Dotyczy to wysyłania informacji na temat innych możliwości ofert drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem innych środków komunikacji;
 2. za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, np. drogą mailową, poprzez wiadomości tekstowe lub połączenia telefoniczne;
 3. aby dalej rozwijać, testować i usprawniać naszą Stronę oraz inne istniejące lub nowe systemy/procesy, jak i aby móc zapewnić jeszcze lepsze usługi; wiąże się to przede wszystkim z nowymi systemami informatycznymi i procesami;
 4. aby przeprowadzać analizy oraz badania statystyczne, na przykład w celu porównania efektywności sprzedaży w lokalizacjach oraz określenia czynników, które mogą wpływać na wszelkie odnalezione przez nas różnice;
 5. jeżeli jest to konieczne, aby zapewnić zgodność z przepisami prawnymi
 6. możemy również przetwarzać Twoje dane:
  a) aby wspierać bezpieczeństwo i ochronę ludzi, obiektów, systemów i aktywów;
  b) aby monitorować przestrzeganie wewnętrznych polityk i procedur;
  c) aby zarządzać systemami komunikacyjnymi i innymi systemami używanymi w Dornwell s.j. Rymaszewski, Rymaszewska (w tym wewnętrznymi bazami kontaktów)
  d) aby rozpatrywać incydenty i skargi;
  e) w przypadku zdjęć lub filmów, aby wykorzystać materiały do celów marketingowych
  f) aby przestrzegać praw i obowiązków organom państwa, organom nadzoru oraz współpracować przy dochodzeniach prowadzonych przez policję

 

 1. Co na to prawo?

Naszym obowiązkiem nałożonym przez prawo jest posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych z wyżej wymienionych powodów odbywa się zgodnie z podstawami prawnymi do przetwarzania danych, takimi jak wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (powód 1 i powody 6 powyżej), przetwarzanie niezbędne jest do przestrzegania przepisów prawnych (powody 6 powyżej) lub przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, które to prawo nie będzie naruszać Twoich uzasadnionych interesów lub podstawowych praw i wolności (powody 1-4 i powód 6).

Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne w ramach uzasadnionych interesów Administratora, zapewniamy, że Twoje interesy i podstawowe prawa i wolności będą miały zastosowanie nadrzędne.

Wyłącznie za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, których podstawy prawne przetwarzania nie zostały wskazane w niniejszej Informacji (dodatkowe podstawy prawne do przetwarzania danych).

 1. Czy musisz przekazać nam dane osobowe, o które Cię poprosimy?

Nie masz obowiązku przekazywać nam swoich danych osobowych, lecz bez nich jest raczej niemożliwe, byś mógł u nas kupić potrzebne artykuły do higieny jamy ustnej.

 1. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka?

Tak, od czasu do czasu. Spółka może korzystać z zautomatyzowanych systemów/procesów oraz ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji (np. profilowania), by świadczyć Tobie usługi zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Przykładowo, jeżeli nasi klienci wyrażą zgodę na przesyłanie subskrybcji, możemy za pomocą automatycznych systemów generować odpowiednią wiadomość.

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Administrator może przechowywać Twoje dane osobowe nie dłużej niż przez 2 lata do momentu rejestracji w serwisie www.opalescence.sklep.pl firmy Dornwell s.j. Rymaszewski, Rymaszewska. Jeżeli otrzymasz towar za naszym pośrednictwem, Administrator będzie przechowywał Twoje dane osobowe przez dłuższy okres celem przestrzegania przepisów prawa.

 1. Czy udostępniamy Twoje dane innym odbiorcom?

Udostępniamy Twoje dane innym odbiorcom. Robimy to z powyżej wymienionych powodów. Udostępnianie odbywa się w poniższych okolicznościach:

– Do naszych usługobiorców. Przykładowo możemy zlecić naszemu usługobiorcy wykonanie usługi transportowej w celu przekazania zakupionego przez Ciebie towaru.

 

– Będziemy udostępniać Twoje dane organom państwa, nadzoru, lub organom ścigania w tym policji, jeżeli uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ich udostępnienia;

 1. Jakie masz prawa?

– Prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych

Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania do nas elektronicznej kopii Twoich danych.

– Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich danych osobowych

Jeżeli zidentyfikujesz, że posiadane przez nas dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub jakąkolwiek poprawę tych danych osobowych.

– Prawo do usunięcia danych

W niektórych okolicznościach masz prawo zwrócić się z prośbą, abyśmy ograniczyli zakres przetwarzania twoich danych osobowych lub usunęli Twoje dane osobowe. Możesz dokonać tego w każdym momencie, a Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie zrealizowana, jednakże prawo do usunięcia danych może podlegać szczególnym regulacjom w zakresie przechowywania tych danych. W przypadku, gdy Twoje żądanie będzie zgodne z prawem Administrator usunie te dane bez zbędnej zwłoki. Prosimy pamiętać, że gdy dane zostaną usunięte, Administrator zaprzestanie świadczenia usług na Twoją rzecz. Jeżeli chcesz się ponownie zarejestrować się na stronie będziesz musiał/a ponownie wprowadzić swoje dane osobowe.

– Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania twoich danych przez Spółkę, odnosząc się do konkretnej sytuacji.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek przysługującego Ci prawa, prosimy Cię o przesłanie nam wiadomości mailowej na adres: opalescence@dornwell.pl.

W przypadku wysłania takiej wiadomości, Spółka może poprosić o potwierdzenie Twojej tożsamości przed rozpoczęciem działań.

Ponadto masz prawo złożyć skargę do organu nadzoru.

 1. Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa danych w przypadku korzystania z systemów Dornwell s.j. Rymaszewski, Rymaszewska?

Odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie Twoich danych do logowania się na stronie, w szczególności hasła otrzymanego do nas lub stworzonego przez siebie. Te dane uwierzytelniające są wyłącznie do Twojego użytku. Nie możesz dzielić się swoimi danymi uwierzytelniającymi lub jakimikolwiek innymi szczegółami dotyczącymi Twojego konta z innymi osobami.

 1. W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakikolwiek pytań lub gdybyś chciał otrzymać więcej informacji na temat sposobu, w jaki dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych lub gdybyś chciał skontaktować się z inspektorem ochrony danych Dornwell s.j. Rymaszewski, Rymaszewska lub lokalnym inspektorem ds. ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy z nami na adres opalescence@dornwell.pl.

 1. W jaki sposób wprowadzamy zmiany do niniejszej Informacji?

Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać do czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

 

Zespół Dornwell s.j. Rymaszewski, Rymaszewska